Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Vi glæder os allerede til DM 2018

 

 

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Den nye bekendtgørelse er offentliggjort

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

AMU audit netværkssemniar 2018

24.1.2018 | Konference

Direktørmøde, februar

6.2.2018 | Direktørmøde

HR-Temadag 2018

01.03.2018 | Temadag

Direktørmøder i 2018

År 2018 | Direktørmøder

Årsmøde 2018

18.-19.04.2018 | Årsmøde

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K