Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

DM i Teknologi og Erhvervscase

Erhvervscasen er klar

 

 

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Finanslov 2017

Omprioriteringsbidraget fastholdes.

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Årets Læreplads 2016

Jyndbjerg møbelsnedkeri blev kåret som Årets Læreplads

 

 

 

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

Ny gymnasiereform

Der er indgået indgået et bredt forlig om at stramme op i gymnasiet.

Undervisning af flygtninge og indvandrere

Erhvervsskolerne kan tilbyde undervisning af flygtninge og indvandrere på mange niveauer.

Samarbejde med grundskolen

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Taxameterforskelle

Der er stadig stor forskel på undervisningstaxametret på de forskellige gymnasieuddannelser

EUD reformen 2014

Erhvervsuddannelsesreformen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er EUD-reformens centrale mål.

 

 

Beskæftigelsesreformen

Takterne i den netop vedtagne beskæftigelsesreform er gode.

Praktikcentre

Behovet for praktikpladser er konstant og i 2013 blev der etableret 50 praktikcentre på erhvervsskolerne.

 

 

FVU virker

FVU på erhvervsskolerne giver mulighed for, at flere kan forbedre deres regne- og læsefærdigheder.

OK15

OK15 Overenskomstforhandlingerne på statens område er afsluttet.

VEU-milliarden

Regeringens vækstplan indeholder 1 mia kr. til mere voksen- og efteruddannelse fra 2014-17.

Årsmøde 2017

3.- 4. 05. 2017 | Se programmet

Datoer med Direktørmøder i 2017

År 2017 | Direktørmøder

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K