Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser den nye aftale velkommen.

Årets Læreplads 2016

Der er åbnet for indstillinger til Årets Læreplads.

 

 

 

DM i teknologi og erhvervscase 2016

Konkurrencen er åben for 2016. Få mere information om årets mesterskab her.

 

 

Nyhed! Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

Ny gymnasiereform

Der er indgået indgået et bredt forlig om at stramme op i gymnasiet.

Årsmøde 2016

Mere end 600 deltagere mødtes til Årsmøde 2016 i Nyborg den 24.-25. maj.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier på Folkemødet

Eud, eux, 10.klasse og brobygning var blandt de hotte emner på Folkemødet.

Undervisning af flygtninge og indvandrere

Erhvervsskolerne kan tilbyde undervisning af flygtninge og indvandrere på mange niveauer.

Samarbejde med grundskolen

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som Danske Erhvervsskoler-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Forslag til Finanslov 2016

Besparelser går ud over EUD-reformen

 

 

Ønsker til regeringen

10 ønsker til den nye regering

Taxameterforskelle

Der er stadig stor forskel på undervisningstaxametret på de forskellige gymnasieuddannelser

EUD reformen 2014

Erhvervsuddannelsesreformen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er EUD-reformens centrale mål.

 

 

Beskæftigelsesreformen

Takterne i den netop vedtagne beskæftigelsesreform er gode.

Praktikcentre

Behovet for praktikpladser er konstant og i 2013 blev der etableret 50 praktikcentre på erhvervsskolerne.

 

 

FVU virker

FVU på erhvervsskolerne giver mulighed for, at flere kan forbedre deres regne- og læsefærdigheder.

OK15

OK15 Overenskomstforhandlingerne på statens område er afsluttet.

VEU-milliarden

Regeringens vækstplan indeholder 1 mia kr. til mere voksen- og efteruddannelse fra 2014-17.

Erhvervsrettet uddannelse og integration

20.09.2016 | Temakonference

Temakonference for hhx og htx ledere

27.-28.09.2016 | Temakonference

HR-netværksmøde i Aarhus

19.09.2016 | HR-netværksmøde

Erhvervsrettet uddannelse og integration

20.09.2016 | Temakonference

Temamøder om EU-Persondataforordningen

September 2016 | Temamøder

DM i Teknologi og Erhvervscase

2016 | DM i Teknologi og Erhvervscase

Datoer med Direktørmøder i år 2016

År 2016 | Direktørmøder

Datoer med Direktørmøder i år 2017

År 2017 | Direktørmøder

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K