Del

Direktørmøde februar 2018

Næste direktørmøde finder sted den 6. februar 2018 i Horsens. Mulighed for tilmelding følger.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K