Del

Konference: It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne

DEG afholder sammen med EVA, STIL, Uddannelsesforbundet og HL en konference, der skal gøre undervisere og ledere klogere på, hvordan it skal bruges som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne. Formålet med konferencen er at styrke videndelingen og den lokale udvikling af kompetencer til at anvende it i undervisningen. Læs mere om konferencen og tilmeld jer via dette link.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K