Del

DM i Teknologi og Erhvervscase 2017

Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Vi glæder os allerede til DM 2018

 

 

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Den nye bekendtgørelse er offentliggjort

Årets Læreplads 2017

Op mod 400 elever indstillede deres læreplads til Årets Læreplads 2017. Vinderen blev Meny i Aalborg.

 

 

 

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

Undervisning af flygtninge og indvandrere

Erhvervsskolerne kan tilbyde undervisning af flygtninge og indvandrere på mange niveauer.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Taxameterforskelle

Der er stadig stor forskel på undervisningstaxametret på de forskellige gymnasieuddannelser

EUD reformen 2014

Erhvervsuddannelsesreformen

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er EUD-reformens centrale mål.

 

 

Beskæftigelsesreformen

Takterne i den netop vedtagne beskæftigelsesreform er gode.

Praktikcentre

Behovet for praktikpladser er konstant og i 2013 blev der etableret 50 praktikcentre på erhvervsskolerne.

 

 

FVU virker

FVU på erhvervsskolerne giver mulighed for, at flere kan forbedre deres regne- og læsefærdigheder.

VEU-milliarden

Regeringens vækstplan indeholder 1 mia kr. til mere voksen- og efteruddannelse fra 2014-17.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K