Del

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformens initiativer om ”6 ugers jobrettet uddannelse” og ”ufaglært til faglært” er begge i spil.

Ufaglærte og faglærtes rettighed til 6 ugers jobrettet uddannelse blev i værksat pr. januar 2015. DEG-L har gennemført en undersøgelse om erhvervsskolerens erfaringer med de nye uddannelsesforløb.

I 1. halvår 2015 har erhvervsskolerne udbudt 111 forskellige uddannelsesforløb, hvoraf der er gennemført 64 forløb. Det er dog de samme 25 uddannelsesforløb, der trækker efterspørgslen og gennemføres flere gange.

På den baggrund har DEG-L bl.a. disse anbefalinger til positivlisten for 2016:

• Uddannelsesforløbene på positivlisten skal tilgodese brede kompetencer inden for et fagområde.

• De enkelte uddannelsesforløb skal imødekomme en større målgruppe af ledige og virksomheder.

Ufaglært til faglært initiativet trådte i kraft 1. juli. Der er afsat en årlig pulje på 150 mio. til dette uddannelsesløft, hvor målgruppen med tilstrækkelig erhvervserfaring kan tage en erhvervsuddannelse på det nye eud voksenspor.
Det bliver vanskeligt, da meget få erhvervsuddannelser for voksne kan gennemføres på to år. Derfor foreslås en styrket sammenhæng og koordinering mellem lovgivning på beskæftigelses- og undervisningsområdet både på ministerielt og politisk niveau. 

De to reformer skal spille sammen

Det bliver afgørende for et godt resultat, at få eud- og beskæftigelsesreformen til at arbejde tæt sammen.

Lars Kunov
Direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Vil du vide mere?

foto af Lotte  Mollerup
Lotte Mollerup - Uddannelseskonsulent for VEU
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K