Del

Undervisning af flygtninge og indvandrere

Der er politisk fokus på integration og herunder spørgsmålet om uddannelse af nyankomne flygtninge/indvandrere.

Konference om erhvervsrettet uddannelse og integration

Mere end 100 deltagere fandt vej til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers temakonference om erhvervsrettet uddannelse og integration i september 2016.

Der blev diskuteret alt fra AMU-branchepakker over IGU til tolkning og kulturelle udfordringer i undervisningen.
Formålet var at øge kendskabet til de erhvervsrettede uddannelsesinitiativer for flygtninge som fx AMU-branchepakker og integrationsgrunduddannelsen.

 

Undervisning af flygtninge og indvandrere
Forårets trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration indeholdt to erhvervsrettede uddannelsesinitiativer: Integrationsgrunduddannelsen og AMU-branchepakker.

Den 1. juli trådte lov og bekendtgørelser om den nye integrationsgrunduddannelse i kraft og MBUL har sat initiativer i værk om AMU-branchepakker. 

Læs resume om IGU og AMU-branchepakkerne her

Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter ligeledes en aftale om integration på arbejdsmarkedet. Aftalen fokuserer på den virksomhedsrettede indsats, hvor virksomhedspraktik og løntilskud vurderes til at have den bedste beskæftigelseseffekt.

Læs et resume trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration her

DEG-Ls forslag
DEG-L udarbejdede et forslag til basisuddannelser til flygtninge, hvilket blev sendt til regeringen i uge 6 2016.

Læs DEG-L's forslaget her

Læs også Nyhedsbrevet Spot på uddannelse, om basisuddannelser til flygtninge med cases fra en række erhvervsskoler. 

Erhvervsskolerne kan bidrage med undervisning af flygtninge

En række erhvervsskoler underviser allerede flygtninge og indvandrere. Den praksis kan udbredes.

Lars Kunov
Direktør hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K