Del

Forslag til Finanslov 2017

I finanslovsforslaget for 2017 vil regeringen fastholde og videreføre omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet de næste fire år.

Det betyder, at erhvervsskolerne i 2020 har 1,2 mia. kr. mindre om året at drive uddannelse for i forhold til 2015.

Se Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers notat vedr. ændringsforslag til Finansloven for 2017. (30.11.2017)

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt orienteringsbreve og takstkatalog vedr. FFL17 på www.uvm.dk

DEG har udarbejdet et notat, hvilket skal læses i sammenhæng med disse. 

Det kan downloades her

Kort fortalt er der er afsat i alt 30,3 mia. kr. i nettobevillinger i FFL17 på § 20 svarende til en nedgang på 1,2 mia. kr.

Bevillingerne er fordelt på erhvervsuddannelser (25 %), gymnasiale uddannelser (39 %), VEU (12 %), statens andel af grundskolens budget (10 %) og andet (14 %).

Fjern omprioriteringsbidraget

Erhvervsskolerne brug for økonomisk arbejdsro for at bevare et erhvervsrettet uddannelsessystem af høj kvalitet, derfor bør man fjerne omprioriteringsbidraget.

Lars Kunov
Direktør hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K