Del

Ny gymnasiereform

Den nye bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og de nye læreplaner er nu offentliggjort.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har arbejdet for, at der blandt andet er bedre samlæsningsmuligheder i matematik og mulighed for at oprette mere end én studieretningsklasse på fremmedsprog.

Det er blevet positivt mødt i ministeriet, hvilket DEG er meget glade for.

Se bekendtgørelse her

 

 

 

Der er høringsfrist d. 27. marts 2017, og gymnasieudvalget vil behandle og koordinere høringssvaret. Høring over udkast til bekendtgørelse og læreplaner ligger nederst på siden. 

Læs foreløbig sammendrag af lovforslagene, der også har betydning for eud-området, udarbejdet af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Læs mere om den fortsatte proces her

Lovforslagene indeholder bl.a.:

- Skærpet adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og hf
- Skærpet adgangskrav til eud, der nu også skal bestå folkeskolens afgangseksam. Der er dog en 'kattelem' for elever, der ikke består, men som har 02 i dansk og matematik
- Udgangspunkt i UPV på 5.0 for stx, hhx og htx og 4.0 i UPV for hf
- Grundforløb på tre måneder med afslutning senest 1. uge i november
- Grundforløbsprøve med karakter på eksamensbeviset
- Adgang til hf efter 9. klasse
- Begrænset studiekompetence på ”almindelig” hf, men ved tilvalg af udvidet fagpakke på 2. år gives der studiekompetence til universitet
- Tilsvarende studiekompetence for afstigningen fra den merkantile eux, og mulighed for overbygning til generel studiekompetence
- Ligeværdige uddannelser med målrettede profiler, og som bygger på fælles uddannelseslovgivning
- Bedre muligheder for campusdannelser og samlæsning – der skal gennemføres en vurdering af geografisk tilgængelighed af især htx
- Centralt fastlagte studieretninger med normalt kun to fag
- Antal studieretninger begrænses til 49, hvor 13 er på hhx og 18 er på htx
- Mulighed for dispensation for tilpasning af studieretning til lokale behov
- Obligatorisk matematik B undtagen ved rent sproglige studieretninger
- Informatik som nyt tidssvarende it-fag i alle uddannelser, nyt programmeringsfag B i htx og informatik B som studieretningsfag i hhx og htx
- Fortsat studieretningen på A niveau i hhx og htx inden for hhv. virksomhedsøkonomi og teknologi
- Øget efteruddannelsesindsats – der afsættes 400 mio. i perioden 2017 til 2024

Stram op i gymnasiet

Det er langt mere væsentligt, hvilke kompetencer de unge har, når de er færdige i gymnasiet, end hvilket gennemsnit de har med fra folkeskolen.

René van Laer
Formand for DE-L's gymnasieudvalg

Vil du vide mere?

foto af Stine  Holm
Stine Holm - Uddannelseskonsulent for hhx og htx
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K