Del

OK13

Indførelsen af OK13 er en stor forandring på alle erhvervsskoler - både for bestyrelser, ledelser, lærere og andre medarbejdere. Danske Erhvervsskoler opfordrer skolerne til at gøre sig tanker omkring, hvordan man vil implementere og arbejde med den nye aftale, og de muligheder aftalen åbner op for. Moderniseringsstyrelsen og UVM har givet udtryk for, at fokus ligger på kvalitetsløft.

Inspiration til arbejdet

Danske Erhvervsskoler har som inspiration til arbejdet udgivet to foldere "Kort og Godt om implementeringen af OK13" - en målrettet ledere og en anden målrettet bestyrelser. De ligger længere nede på siden her. Danske Erhvervsskoler står til rådighed for eventuelle spørgsmål, ligesom der løbende vil blive orienteret om nye tiltag i nyhedsbrevene til medlemmerne.

Moderniseringsstyrelsen
Moderniseringsstyrelsen har lanceret en temahjemmeside med fokus på lærernes nye arbejdstidsregler, som kan findes på adressen www.modst.dk. Her findes alle de vejledninger og cirkulærer, som er relevante i forbindelse med overgangen til de nye regler, og siden vil løbende blive opdateret med nye vejledninger, voldgiftsafgørelser og andet relevant materiale.   Endelig lanceres et særligt nyhedsbrev – Nyt om undervisningsområdet – som fremover vil blive udsendt i anledning af cirkulæreændringer, offentliggørelse af vejledninger eller andre nyheder, som er relevante i forbindelse med undervisningsområdet. Tilmeld dig her.

OK13

Vi opfordrer skolerne til at gøre sig tanker omkring, hvordan man vil implementere og arbejde med den nye aftale, og de muligheder aftalen åbner op for.

Lars Kunov
Direktør, Danske Erhvervsskoler

Vil du vide mere?

foto af Thomas Kurz Ankersen
Thomas Kurz Ankersen - Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K