Del

Urimelige taxameterforskelle

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier undrer sig over, at der fortsat eksisterer så store forskelle på fx undervisningstaxametret.

Finanslovsforhandlingerne er gået i gang, og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier presser på for at få udlignet de uretfærdige taxameterforskelle, der stadig eksisterer på gymnasieuddannelserne - med virkning allerede fra 2015.

Undervisningsminister Christine Antorini erkendte på det åbne samråd i Børne- og Undervisningsudvalget den 21. oktober, at de almene gymnasier helt uden grund får 4.400 kr. mere i undervisningstaxameter pr. elev end handelsgymnasierne.

Hidtil har forskellen kunnet forklares med, at lærerudgiften på STX var højere på grund af deres arbejdstidsaftale, men efter 2013-overenskomsten er alle nu enige om, at det ikke koster mere at undervise en STX-elev end en HHX-elev. 

Taxameter

Hvorfor retter regeringen ikke bare op på den uretfærdige fordeling af taxametre mellem de gymnasiale uddannelser?

Lars Kunov
Direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

 

 

Vil du vide mere?

foto af Anne  Wieth-Knudsen
Anne Wieth-Knudsen - Specialkonsulent - økonomi og digitalisering
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K