Del

Erhvervsskolerns Videnscentre

Videnscentrene sikrer, at erhvervsuddannelserne er klar til at favne den teknologiske og digitale udvikling, og imødekomme de kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger.

Materialer og videndeling
Ud over at samle, generere og dele ny viden står videnscentrene for en række spændende og nytænkende aktiviteter til gavn for både  lærere, elever og samarbejdspartnere. Der udvikles og tilbydes blandt andet nye undervisningsmaterialer og læringsforløb, apps, kurser, webinarer og events.

Snyd ikke dig selv for alle de mange spændende muligheder.
Tjek Videnscenterportalen hvor alle aktiviteter og materialer er slået op.

Der findes videnscentre inden for 8 forskellige områder:
Automation og Robotteknologi; Velfærdsteknologi; Procesteknologi; Håndværk - Design/ Arkitektur; Håndværk - Bæredygtighed/Klimarenovering/ byggeri;
Digital handel; Databaseret Service og forretningsudviking; Center for It i Undervisningen.

Find link til alle videnscentrene i bjælken nedenfor. 

Derfor er videnscentrene så vigtige:

Videnscentrene omsætter ny viden, teknologier og metoder til praksis på uddannelserne.

Lars Kunov
Direktør hos Danske Erhvervsskoler.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K