Del

Sådan byder du et nyt medlem velkommen

Nye bestyrelsesmedlemmer har brug for en god introduktion til erhvervsskolen, så vedkommende bliver i stand til at:

  • tilegne sig og bevare et overblik over skolens kerneområder, aktiviteter og erhvervsskolernes generelle forhold - herunder ligger, at bestyrelsesformanden sørger for, at det nye medlem får et indgående kendskab til økonomi og lovgivning.
  • indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om skolens strategiske udvikling og fremtidsmuligheder. 
  • deltage aktivt i bestyrelsens arbejde.

Introduktionen kan for eksempel bestå af følgende tre trin:

  • En lokal introduktion, hvor det nye bestyrelsesmedlem bliver vist rundt på skolen. Her fortæller direktøren og formandskabet om arbejdet i bestyrelsen og på skolen. Det nye bestyrelsesmedlem kan fx møde nøglepersoner blandt skolens ansatte. Det er vigtigt, at man som nyt bestyrelsesmedlem er klar over, at skolens daglige ledelse tager sig af driften, mens bestyrelsen tager sig af de overordnede strategier.
  • Det nye bestyrelsesmedlem deltager i DE-B’s bestyrelseskurser. Her bliver rammerne for bestyrelsesarbejdet, det løbende bestyrelsesarbejde, samarbejdet med ledelsen og bestyrelsens rolle i forhold til strategi og økonomi gennemgået, og det nye medlem kan få gode råd fra mere erfarne bestyrelsesmedlemmer.
  • Tredje trin kunne være, at det nye bestyrelsesmedlem er en dag på skolen og er med inde i nogle klasser for at få et helhedsindtryk af livet på erhvervsskolen.

Du kan ved at klikke her få adgang til et visitkort til denne velkomstpakke og Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, som du kan maile eller printe og tage med til det nye bestyrelsesmedlem, så han/hun bliver opmærksom på den hjælp og de informationer, der findes her. 

Vil du vide mere?

foto af Thomas Kurz Ankersen
Thomas Kurz Ankersen - Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K