Del

Datasikkerhed

På siden findes diverse informationer vedrørende erhvervsskolernes arbejde med it og data, primært med fokus på EU-persondataforordningen.

EU-persondataforordning

Nyhedsbreve fra STIL vedr. data- og it-sikkerhed

Nyhedsbrev, april 2017

Lovmateriale

Betænkning fra Justitsministeriet, maj 2017

Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (tidl. Lov om behandling af personoplysninger)

Materiale og inspiration

Nedenfor findes en række eksempler på skabeloner m.m., som skolerne kan bruge til inspiration. Materialet er udarbejdet af Undervisningsministeriet samt øvrige foreninger.

Persondata - kortlægning af skolens praksis (Udarbejdet af Danmarks Private Skoleforening)

Matrix til pilotgennemgang (Udarbejdet af Danmarks Private Skoleforening)

Vejledning til persondataforordning (Udarbejdet af Danmarks Private Skoleforening)

Notat om nyt krav om DPO (Udarbejdet af UVM)

Skema til kortlægning af dataflow (Udarbejdet af STIL)

Nye krav om fortegnelse over behandlingsaktiviteter (Udarbejdet af STIL)

 

Nedenstående er links til en del af det materiale, som Datatilsynet har liggende på deres website.

Vejledning om databeskyttelsesrådgivere

Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjeland

Datatilsynet har udarbejdet en FAQ om data

Datatilsynet har desuden udarbejdet 12 spørgsmål, som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til i forbindelse med forberedelser forud for EU’s databeskyttelsesforordning. Find det her.

Materiale fra infomøder om EU-persondataforordningen, september 2016

Oplæg ved kammeradvokaten

Oplæg ved STIL

Oplæg ved STUK

foto af Anne  Wieth-Knudsen
Anne Wieth-Knudsen - Specialkonsulent - økonomi og digitalisering
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K