Del

Markedsåbning

Denne side vil løbende blive opdateret med informationer om Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske SOSU-skolers fælles arbejde i forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer.

Hvad betyder markedsåbning?

Baggrund

Forhenværende undervisningsminister Christine Antorini besluttede i april 2013, at erhvervsskolerne skulle have mulighed for selv at vælge, hvilke studieadministrative systemer de vil bruge. Det frie valg, som allerede eksisterer på de gymnasiale uddannelser, skulle oprindeligt være gennemført i 2015. Grundet sammenfald med erhvervsuddannelsesreformen er åbningen af markedet udskudt til august 2016.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske SOSU-skoler besluttede at gå sammen om de udfordringer, som den politiske beslutning om at markedsgøre erhvervsskolernes studieadministrative systemer har medført. Arbejdet er forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge foreninger.

Flere informationer

Undervisningsministeriet sender løbende informationer ud vedr. driften af EASY-A. Man kan derfor med fordel tilmelde sig STIL's nyhedsbrev. Læs mere her.

Projektets organisering

Projektet er forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervs- og sosu-skoler.

Følgende skolerepræsentanter sidder i arbejdsgruppen:

 • Hans Jeppesen, direktør på EUC Nordvest (formand for gruppen)
 • Poul Erik Andersen, økonomidirektør på Selandia
 • Anne Hyrup Madsen, vicedirektør på Niels Brock
 • Tina Briting, it-leder på EUC Sjælland
 • Morten S. Andersen, it-chef på Roskilde Tech
 • Kathrine Grevelund Hejlskov, administrationsleder på SOSU Nykøbing F.
 • Michael Esmann, sekretariatschef i Danske SOSU-skoler

Arbejdsgruppen har desuden nedsat en projektgruppe med det formål at kunne gå i dybden med opgaver, som arbejdsgruppen finder relevante (bl.a. har de stået for udarbejdelse af behovsanalysen).

Endelig har STIL nedsat en række interne grupper, hvor erhvervs- og sosu-skolerepræsentanter også deltager.

Aktiviteter (kommende og afholdte)

Dating-site

Foreningerne har oprettet et "dating-site", hvor skoler og leverandører kan beskrive, hvad de henholdsvis efterspørger og udbyder. Dette kan fx være i relation til samarbejdsprojekter mellem leverandører og skoler.

Se mere på markedsaabning.dk.

Afholdte konferencer

Oplæg på DEG-L's økonomi- og administrationschefkonference den 29. november 2016

STIL-informationsmøde for skoler og leverandører den 19. januar 2017

Link til oplæg fra konferencen.

Materiale udarbejdet af DEG og SOSU

Behovsanalyse

DEG-L og Danske SOSU-skoler har sammen med det eksterne konsulentfirma ditmer udarbejdet en behovsbeskrivelse af et nyt studiesystem. Produktet består af en rapport med tilhørende bilag samt en Excel-fil.

Rapporten: Forprojekt nyt studiesystem – Behovsanalyse af et nyt studiesystem med tilhørende Bilag 1_Procesbeskrivelse_Maj 2015

Excel-filen: Studiesystem_behov

Procesbeskrivelse

DEG-L og Danske SOSU-skoler har sammen med STIL set på skolernes administrative processer. Bemærk at resultatet er et foreløbigt udkast og derfor kan ændre udseende løbende.

Resultater fra procesarbejde (materiale udarbejdet i samarbejde med STIL, maj 2015)

Vil du vide mere?

foto af Anne Wieth-Knudsen
Anne Wieth-Knudsen - Specialkonsulent - økonomi og digitalisering
 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K