Del

GYMNASIE-UDVALGET

Formand: Direktør René van Laer, Handelsskolen København Nord (bestyrelsesmedlem)
Næstformand: Forstander Sune Ahrenkiel, Handelsgymnasiet Ribe (bestyrelsesmedlem)
Vicedirektør Daniel Blum, NEXT - Uddannelse København
Vicedirektør hhx og htx Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland
Rektor Johnny Grauballe Nielsen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Rektor Mette Andersen, IBC International Buisness College
Rektor Ann Decroix, ZBC
Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, AARHUS TECH
Direktør Niels Yde, Learnmark

Udvalgsbetjening: Stine Holm, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Eksterne grupper mv, hvor DEG har udpeget repræsentanter

Kontaktpersoner til DM i teknologi og erhvervscase
Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, AARHUS TECH og Rektor Mette Andersen, IBC International Buisness College

Referencegruppen vedrørende GL’s efteruddannelsesaktivitet (GLE)
Rektor hhx Ivar Ørnby, Handelsskolen København Nord

Kontaktudvalg for lærernes efteruddannelse
(i regi af Danske Universiteter, GR, GL og DEG-L i fællesskab)
Rektor hhx Ivar Ørnby, København Nord
Rektor Rikke Palmgren, Aalborg Tekniske Gymnasium
Rektor Jens Otto Petersen, Aalborg Handelsskole

Rådgivende Udvalg for Pædagogikum, Syddansk Universitet
Rektor hhx Ivar Ørnby, København Nord (formand for udvalget)

Styregruppen for brandingklubben
Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole
René van Laer, Handelsskolen København Nord
Martin Rytter, Aalborg Handelsskole

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K