Del

Erhvervsgymnasierne hhx/htx

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med gymnasierne

Erhvervsskolerne udbyder også de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx. I gymnasiereformen fra 2005 blev hhx og htx sidestillet med den almene studentereksamen, stx, så der i alle tre tilfælde er tale om treårige gymnasieuddannelser, der giver studiekompetence til de videregående uddannelser.

Hhx er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med fokus på merkantile fag.

Htx er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med fokus på teknologi og naturvidenskabelige fag.

Vil du vide mere?

foto af Stine  Holm
Stine Holm - Uddannelseskonsulent for hhx og htx
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K