Del

Årsmøde og repræsentantskabsmøde 2018

Fremtidens krav
DEG har netop afholdt Årsmøde 2018 på Nyborg Strand. Næsten 600 engagerede deltagere bidrog med klare holdninger og diskussionslyst på Årsmødets mange workshops og oplæg.

Årsmødet satte i år fokus på, hvordan erhvervsskolerne kan klæde elever og kursister bedst muligt på til at møde fremtidens krav.

Download årsmødehæftet her

Forud for årsmødet holder DEG-L repræsentantskabsmøde. Ole Heinager, direktør på NEXT Uddannelse København blev valgt som ny formand for DEG-L. Læs pressemeddelelsen her

Slides fra de forskellige workshops vil blive uploadet her løbende.

Runde 1: Workshops

1. Videnscentre og videndeling
Workshop om det Mobile Teknologi Center – MTC for bæredygtighed, klimarenovering og byggeri og den nye digitale vidensportal.
SLIDES 1 om videnscenter Håndværk - bæredygtighed
SLIDES 2 om videnscenterportalen

2. Elevernes læringslyst og evne
Workshop v. lektor Ole Lauridsen, Aarhus Universitet, forfatter til bogen ”Hjernen og læring”.

3. Hvordan kan bestyrelsen udarbejde en gymnasiestrategi?
Workshop v. formand Lars Goldschmidt, DEG-B, bestyrelsesformand Jes Damsted, København Nord og næstformand Palle Damborg, Mercantec.
SLIDES fra København Nord
SLIDES fra Mercantec

4. Leder og lærer udvikler pædagogisk praksis
Workshop v. lektor Dorrit Sørensen og lektor René Nordin Bloch, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.
SLIDES

5. Mød vinderne af DM i Teknologi og Erhvervscase 2017
Workshop med DM-vinderne i Teknologi 2017 og deres lærer Henry Schmidt Hansen, Rybners, rektor Karsten Søndertoft Petersen, Uddannelsescenter Holstebro og uddannelsespolitisk chef Claus Rosenkrands, Dansk Erhverv.

6. Hvordan får vi flere voksne med faglærte kompetencer?
Workshop v. sociolog, direktør Peter Plougmann, forfatter til analysen om ”Motivation og barrierer for lønmodtagernes deltagelse i VEU”.
SLIDES

7. Skolernes digitalisering – hvordan kan det måles?
Workshop v. Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut.
SLIDES

8. Fremtidens 10. klasse?
Workshop ved 10. klasse-udbydere.

SLIDES

 

Runde 2: Workshops

1. Hvordan samarbejder vi med grundskolen om det praksisnære?
Workshop v. Helene Høj, Dansk Byggeri, Jan Bauditz, Danmarks Lærerforening, og lærer og vejleder Peter-Ove Frendø, Nøvlingskov Efterskole.
Slides fra Dansk Byggeri, slides fra Danmarks Lærerforening, slides fra Nøvlingskov Efterskole

2. Eleverne skal kunne kode og afkode
Workshop v. direktør Michael Caspersen, It-vest.
SLIDES

3. Den bedste start – set med elevernes øjne
Workshop v. elevorganisationerne og vicedirektør Morten Emborg, TEC.
SLIDES

4. Efter VEU-centrene – hvordan skaber vi nye samarbejder?
Paneldebat med deltagelse fra de regionale arbejdsmarkedskontorer og andre samarbejdspartnere.
SLIDES


5. Studenterne set med aftagernes øjne
Workshop v. professor Lars Ulriksen, Københavns Universitet, og rektor Camilla Wang, Professionshøjskolen Absalon.
SLIDES 


6. Robotter, droner og virtual reality i fremtidens undervisning?
Workshop v. head of strategic partnerships, Jan Ståhlberg, Labster, og udviklingschef Carsten Schmidt, XHOUSE, HANSENBERG.

7. Hvordan lægger bestyrelsen en digital strategi?
Workshop v. lektor Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve Aps, bestyrelsesmedlem Britt Andersen, direktør Bente Esbensen Jensen og leder Simon Ramskov, alle fra Business College Syd.
SLIDES

 

Runde 3: Oplæg

1. Hvilket digitalt arbejdsmarked uddanner vi til?
Oplæg af teknisk chef Jakob Jørgensen, Printhuset og direktør Niels Ralund, Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH).
SLIDES fra Printhuset
SLIDES 2 fra FDIH

2. Global bæredygtig dannelse
Oplæg og dialog med associate director, Anne Gadegaard, Novo Nordisk og ledelseskonsulent Lone Belling, Liv og Lederskab og forfatter til bogen ”Bæredygtig dannelse”.
SLIDES fra Novo Nordisk
SLIDES 2 fra Lone Belling

3. Organisering og styring af ungdomsuddannelserne
Paneldrøftelse med bl.a. repræsentanter fra Undervisningsministeriet, formand Lars Goldschmidt, DEG-B og direktør Ole Heinager, Next – Uddannelse København

 

 

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K