Del

Forhandlingskurser for bestyrelsesformænd- og næstformænd 2019

DEG indbyder nu bestyrelsesformænd- og næstformænd til et kursus i forhandlingsteknik om forhandlinger om løn og ansættelsesforhold.

Målet med kurset er at klæde deltagerne på til at opnå succes med løn- og ansættelsesforhandlinger med den øverste leder for uddannelsesinstitutionen. I kurset fokuseres dels på den gode forberedelse, der er afgørende for et godt forhandlingsresultat, og dels på teknikker, der sikrer, at selve forhandlingsmødet med lederen bliver en succes. Der vil blive inddraget teoretiske og praktiske redskaber og teknikker til bl.a. at afdække positioner og interesser og håndtere de tre forhandlingselementers indhold, relation og kommunikation.

Kurset er tilrettelagt med høj grad af deltagerinvolvering. 

Kurset er åbent for alle interesserede bestyrelsesformænd- og næstformænd fra alle typer af uddannelsesinstutitioner, der ønsker viden om forhandlingsteknikker om løn. Kurset afholdes som et dagskursus i Aarhus.

Dato for kursus: 7. november 2019.

Kurset begynder kl. 09.00 og varer til ca. kl. 16.00 - der serveres morgenbuffet fra kl. 08.30.

Pris for DEG-B medlemmer: Kursusgebyr vil være 1.900 kr. ex. moms pr. deltager.

Pris for ikke-medlemmer: Kursusgebyr vil være 2.600 kr. ex. moms pr. deltager.

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen er efter først-til-mølle-princippet og fristen for tilmelding til kurset i Aarhus er 18. oktober 2019.
Holdstørrelsen er max 30 deltagere pr. kursushold for at opnå størst muligt udbytte af kurset.
Tilmeldingen er bindende 30 dage før kursets afholdelsesdato.

Yderligere information kan indhentes via Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier på telefon: 333 77 888.

Tilmelding til Forhandlingskurset i Aarhus 7. november 2019:

Kursus for bestyrelsesmedlemmer 2019

Generelle informationer
Submit
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K