Del

Regionalt møde (Region Nordjylland)

Tid: 3. oktober 2018 kl. 14.00-18.00 (med efterfølgende middag).
Sted: Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, 9240 Nibe.

Tilmeldingsfrist: den 19. september 2018. Tilmelding sker via seperat invitation.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K