Del

Elevernes forberedelse til de regionale mesterskaber

Deltagerne ved de regionale mesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase skal inden de regionale mesterskaber dels have forberedt en 20 minutter lang indledende præsentation af projektet, som skal foregå ved holdets stand, og dels 5 minutters præsentation - eventuelt med PowerPoint (eller andet præsentationsprogram) - der skal foregå på scenen, hvis holdet går videre til semifinalen.

Standen skal være færdigudsmykket og klar til holdets præsentation, inden den officielle velkomst og åbning af mesterskabet.

Holdene skal være opmærksom på standens mål (1x1 meter og 2 meter i højden), og de skal selv medbringe alle nødvendige remedier – som fx tape, forlængerledning, computer etc. – til standens udsmykning. Hvis holdet har brug for at printe materiale i forbindelse med mesterskabet, så skal det være gjort på forhånd.

Det er desuden vigtigt, at alle deltagere har læst bedømmelseskriterierne, som er her. Deltagerne opfordres desuden til at like DM i Teknologi og Erhvervscases Facebook-side – som findes her. Og i øvrigt benytte sig af hashtagget #dmiteknologiogerhvervscase på Instagram.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K