Del

Bedømmelseskriterier for DM i Teknologi og Erhvervscase

DM i Teknologi og Erhvervscase er et tilbud til talenter på erhvervsgymnasier. Til regionsmesterskaberne og den endelige finale er der fokus på, at deltagerne viser andet og mere end det, der bedømmes til eksamenerne i de to fag.

De succeskriterier, der prioriteres ved DM i Teknologi og Erhvervscase, er således ikke fuldstændig i overensstemmelse med de bedømmelseskriterier, der anvendes, når teknologi og erhvervscase indgår og bedømmes i uddannelserne.

Ved DM i Teknologi og Erhvervscase er fokus på det fremadrettede. Det er strategien og idéen som vurderes. Selve analysearbejdet vægter ikke i så høj grad i selve bedømmelsen, som til en eksamen på uddannelserne. Men er en vigtig forudsætning og kan inddrages af eleverne i argumentationen for en strategi eller idé, hvor det findes hensigtsmæssigt.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en topplacering ved de regionale mesterskaber eller ved finalen i DM i Teknologi og Erhvervscase ikke nødvendigvis vil afspejle sig i en helt tilsvarende bedømmelse i uddannelsen.

Strategi og idé
Ved DM i Teknologi og Erhvervscase lægges der særlig vægt på elevernes innovative og analytiske evner og deres talent. Konkurrencedeltagerne vil derfor først og fremmest blive målt på den valgte strategi, og på idé, originalitet, faglighed og kvalitet. Det er vigtigt, at ideen kan realiseres i forhold de krav, der stilles i samfundet om økonomisk bæredygtighed og om miljømæssig ansvarlighed. 

Præsentation

Det er ligeledes vigtigt, hvordan ideen bliver formidlet. Der bliver derfor lagt vægt på præsentationsteknik, at gruppen fremstår som en samlet enhed, hvis muligt en eventuel stands udseende og/eller andre  visuelle virkemidler.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K