Del

VEU-centrene har en opgave i kontrakterne vedr. uddannelse af tosprogede, den lyder således:

Indikator 5: VEU-centrene indenfor og mellem regioner samarbejder om koordinering af udbud af voksen- og efteruddannelse, og der sikres indenfor hvert VEU-center et koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder, herunder med fokus på en styrket indsats for voksen- og efteruddannelse for tosprogede.

• Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når VEU-centrene inden for og mellem regioner, hvor det er relevant, har faciliteret en koordineringsproces af udbuddet af VEU. Der skal herunder være fokus på en forstærket indsats for tosprogedes brug af VEU, og arbejdet skal munde ud i en handlingsplan for, hvordan tosprogedes deltagelse i VEU kan øges. Derudover skal der mellem forskellige institutioner i hvert VEU-center ske en koordinering mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU og AMU), således at overgangen fra en uddannelse til en anden er nem og overskuelig for deltagerne.

• Opgørelse af indikatorer: VEU-centrene afrapporterer. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B). 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K