Del

Indsats på erhvervsskolerne overfor krænkende adfærd og chikane


I samfundet generelt er der stort fokus på krænkende og chikanerende adfærd. Mænd og kvinder står frem med ubehagelige historier, der vidner om behovet for, at alle bliver mere opmærksomme på, hvordan vi omgås hinanden, og hvilken kultur vi ønsker, der skal være på erhvervsskolerne. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har derfor udarbejdet dette værktøj, som yderligere kan understøtte det gode arbejde, der allerede er i gang på mange skoler.

Værktøjet understøtter erhvervsskolernes arbejde inden for Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K