Del

Løntilskud for lærlinge i resten af 2020

Med Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra 28. maj, blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indføre et ekstraordinært løntilskud for lærlinge resten af 2020.

Aftalen indeholder flere initiativer, der bl.a. skal gøre det attraktivt for virksomheder at ansætte elever i 2020. Den giver også økonomisk tilskud for de elever, virksomhederne allerede har i praktik. Desuden vil praktikpladserne få forhøjet lønrefusion fra AUB i resten af 2020, ligesom AUB-bidraget sættes ned, og der etableres et nyt midlertidigt løntilskud.

Løntilskud afhænger af uddannelsesaftale
Fra 1. maj til 31. december 2020 får private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for deres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at de kan få dækket det meste af deres lønudgifter i resten af 2020.

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen:

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020.
  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at virksomheden ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

Virksomhederne får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Ved skoleophold får de fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

Ordningen er fortsat under udvikling, men de første informationer kan allerede nu findes på virk.dk/ekstra-tilskud. Siden vil løbende blive opdateret.

Flyer med info til virksomheder
Ministeriet har udarbejdet en flyer, der orienterer om de overordnede elementer i løntilskudsordningen. Flyeren er udarbejdet til at understøtte dialogen med potentielle praktiksteder.

Hent flyer her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K