Del

Udsynsforum om fremtidens kompetencer

Vi befinder os midt i en brydningstid, hvor udviklingen inden for teknologi og digitalisering sker i så høj fart, at uddannelsessektoren har brug for at blive klogere på, hvordan vi skal uddanne fremtidens arbejdskraft.

Danmarks konkurrenceevne afhænger i høj grad af, at arbejdsstyrken hurtigt formår at tilpasse sig og udnytte de potentialer, de nye teknologier giver – og her spiller erhvervsskolerne en central rolle.

DEG-L mener, at der er brug for at sætte fokus på den opgave de erhvervsrettede uddannelser skal løfte, hvis vi skal sikre veluddannet arbejdskraft til de danske virksomheder nu og i fremtiden.

Det har motiveret DEG-L til at invitere en række eksperter til at debattere fremtidens kompetencebehov under rammen af udsynsforum. Målet med udsynsforum er, at identificere kompetenceområder, der er særligt vigtige at styrke hos de kommende generationer af elever og kursister.

Hvad er Udsynsforum?

Udsynsforums fire kompetencer

Udsynsforum peger på fire kompetencer, der er særligt vigtige på fremtidens arbejdsmarked.

De fire kompetencer er beskrevet i et debatoplæg til erhvervsskolerne. Målet med debatoplægget er at inspirere skolernes ledelse til at starte en lokal debat om, hvordan erhvervsskolerne bedst muligt ruster eleverne til fremtidens arbejdsmarked.

Download debatoplæg om erhvervsskolernes arbejde med fremtidens kompetencer her

Læs mere om kompetencerne her

Navigationsevne

Evnen til at kode og afkode digitalt

Helhedsforståelse

Læringslyst og evne

Bidragsydere til Udsynsforum

Alexander Avanth, Konsulent, Dare Disrupt

Bianca Nesgaard, Director, Digital Experience - Global Marketing, Pandora

David Johan Christensen, lektor, Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

Flemming Besenbacher, Professor, bestyrelsesformand, Carlsberg Foundation

Jacob Bøtter, Entrepreneur og forfatter

Jais Valeur, Direktør, Danish Crown

Jens Bjerg Sørensen, Adm. Direktør, Schouw & Co

Jesper Fisker, Depardementschef, Undervisningsministeriet

Jan Damsgaard, Professor, Institutleder ved Institut for IT-ledelse, Copenhagen Business School

Kirsten Nielsen Sørensen, Vicedirektør, Terma Aerostructures

Lars Goldschmidt, Partner i Rise and Shine

Lise-Lotte Helms-Olesen, HR-direktør, McDonalds Denmark

Marianne Dahl Steensen, Adm. Direktør, Microsoft Danmark

Ole Sejer Iversen, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Peter Amstrup, Direktør, Rybners

Simon Fendinge Olsen, tidligere elev på Aarhus Business College

Torben Pedersen, Professor, Institut for Strategi og Globalisering, Copenhagen Business School

Podcast

Fag i forandring
HK hovedstaden har udgivet en række podcast om fremtidens arbejdsmarked.
Hør podcast på fagiforandring.dk

Techtopia
IDA udgiver podcast om fremtidens teknologier.
Hør podcast på IDA Universe

Vil du vide mere?

Stine Sund Hald- Chefkonsulent - teamkoordinator og analyse
Annette Vilhelmsen- Formand for Udsynsforum
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K