Del

Evnen til at kode og afkode digitalt

De unge skal have et digitalt mindset og kunne kode, for at forstå og afkode det digitale arbejdsmarked og samfund, de er en del af.

Evnen til at kode og afkode digitalt

Evnen til at kode og afkode er en af de fire kompetencer, som Udsynsforum vurderer er vigtige på fremtidens arbejdsmarked.
I følge Udsynsforum skal de unge have et digitalt mindset og kunne kode, for at forstå og afkode det digitale arbejdsmarked og samfund de er en del af. Kodning er nøglen til at kunne udvikle nye produkter selv, og forstå baggrunden for de produkter andre har skabt. Virksomhederne har brug for, at der sker et kryds mellem det digitale og de øvrige fagområder, som virksomheden rummer, hvor fx en detailuddannet, eller en tømrer ikke bare kan bruge digitale værktøjer, men også være i stand til at bygge, påvirke og ændre digitale systemer.

Refleksionsspørgsmål

Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau:

  • Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes evner til at kode og afkode digitalt?
  • Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og hvordan kan evnen til at kode og afkode indgå i de enkelte fag eller forløb som skolen udbyder?
  • Har skolen en lokal virksomhed, der kan bidrage til arbejdet med at styrke de unges evne til at kode og afkode digitalt?
  • Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der træner elevernes evne til at kode og afkode digitalt og kan disse undervisere evt. bruges som ressource?
  • Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes evne til at kode og afkode?
  • Kan kodning og afkodning tænkes ind i de lokale undervisningsplaner?
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K