Del

Helhedsforståelse

De unge skal forstå den helhed deres fag er en del af og bruge denne indsigt i tværfaglige samarbejder og udvikling.

Helhedsforståelse


Helhedsforståelse er en af de fire kompetencer, som Udsynsforum vurderer er vigtige på fremtidens arbejdsmarked.
Ifølge Udsynsforum skal de unge forstå den faglige, økonomiske, sociale og kulturelle helhed, deres fag er en del af, og bruge denne indsigt i tværfaglige samarbejder og udvikling. Unge, der har helhedsforståelse, ser deres virksomhed eller organisation som en mekanisme, hvor deres eget fag hænger uløseligt sammen med andre fagligheder. De har overblik, forretningsforståelse og udsyn, der gør dem i stand til at sætte sig ind i andres fagsprog og kommunikere tværfagligt både nationalt og globalt.

Refleksionsspørgsmål

Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau:

  • Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes helhedsforståelse?
  • Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og sætte ord på, hvad helhedsforståelse betyder i relation til de enkelte fag eller forløb som skolen udbyder?
  • Har skolen en lokal virksomhed, der kan bidrage til arbejdet med at styrke de unges helhedsforståelse?
  • Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der lykkedes med at styrke elevernes helhedsforståelse og kan disse undervisere evt. bruges som ressource?
  • Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes helhedsforståelse?
  • Kan helhedsforståelse integreres i undervisernes arbejde med de lokale undervisningsplaner?
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K