Del

Læringslyst og evne

De unge skal have klare læringsstrategier og være motiverede for at lære nyt.

Læringslyst og evne


Læringslyst og evne er en af de fire kompetencer, som Udsynsforum vurderer er vigtige på fremtidens arbejdsmarked. Ifølge Udsynsforum, skal de unge have klare læringsstrategier og være motiverede for at lære nyt. Danske virksomheder har brug for medarbejdere, der forstår nødvendigheden og værdien af at lære nyt gennem hele arbejdslivet, fordi virksomhederne er afhængig af at medarbejderne hele tiden udvikler sig og trækker ny viden ind i virksomheden.

Refleksionsspørgsmål

Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau:

  • Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes læringslyst og evne?
  • Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og sætte ord på, hvordan læringslyst og evne kan indgå i de enkelte fag eller forløb som skolen udbyder?
  • Har skolen en lokal virksomhed, der kan bidrage til arbejdet med at styrke elevernes læringslyst og evne?
  • Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der lykkedes med at styrke elevernes læringslyst og evne og kan disse undervisere evt. bruges som ressource?
  • Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes læringslyst og evne?
  • Kan læringslyst og evne integreres i de lokale undervisningsplaner?
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K