Del

Navigationsevne

De unge skal kunne navigere en given opgave strategisk og lede sig selv hen imod løsningen.

Navigationsevne


Navigationsevne er en af de fire kompetencer, som Udsynsforum vurderer er vigtige på fremtidens arbejdsmarked.
Ifølge Udsynsforum skal de kommende generationer af unge kunne navigere strategisk og lede sig selv hen imod løsningen på en given opgave. Det er en vigtig evne at mestre, fordi verdens omskiftelighed og den teknologiske udviklingshastighed gør, at virksomheder i stigende grad vil efterspørge medarbejdere, der selv kan finde de bedste løsninger på opgaver og inddrage nye metoder. Det er også en væsentlig evne i forhold til at blive iværksætter.

Refleksionsspørgsmål

Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau:

  • Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes navigationsevne?
  • Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og sætte ord på, hvad navigationsevne er i relation til de enkelte fag som skolen udbyder?
  • Har skolen en lokal virksomhed, der kan bidrage til arbejdet med at styrke elevernes navigationsevne?
  • Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der lykkedes med at styrke elevernes navigationsevne og kan disse undervisere evt. bruges som ressource?
  • Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for henholdsvis eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes evne til at navigere?
  • Kan navigationsevne indtænkes i undervisernes arbejde med de lokale undervisningsplaner?
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K