Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev februar 2013

 

 

 
 
 
 

OK13 giver mere fleksibilitet på hhx og htx

Det glæder mig meget, at der er faldet et rigtig godt forhandlingsresultat på plads for lærerne på hhx og htx. Aftalen styrker mulighederne for en mere fleksibel planlægning på skolerne til gavn for både elever, lærere og ledelse. Det er et ønske både bestyrelser og ledelser på erhvervsskoler og -gymnasier længe har bakket op om.

Normalisering af lærernes arbejdstid giver skolerne mulighed for at bruge ressourcerne bedre og mere effektivt, og det er der brug for, når kvaliteten skal løftes indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Det er nu op til skolernes ledelse at implementere aftalerne så indhold og ånd gennemføres i praksis den 1. august. Dette vil bestyrelserne følge tæt.

Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

 

 

Status på OK13

Udviklingen i forhandlingerne omkring OK13 går stærkt disse dage.

Følg med i seneste nyt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om lockout. Du finder vejledningen her.

UVM har også oprettet en side med nyttig information.

Har du yderligere spørgsmål til OK13, send dem venligst til ok13@danskeerhvervsskoler.dk

DE-B vil senere afholde en række orienteringsmøder målrettet bestyrelsernes rolle i implementeringen af forandringerne. Info følger.

 

 

Flere kvinder i bestyrelserne

Folketinget har vedtaget et lovforslag, hvis mål er at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutioners og virksomheders ledelser og bestyrelser. Vi forventer, reglerne kommer til at gælde for erhvervsskolerne, og for de fleste skoler vil det betyde, at der skal udarbejdes en handlingsplan for en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i både bestyrelser og ledelser. I vil høre nærmere, så snart vi ved noget mere konkret.

 

 

Bedre sammenhæng mellem skole og praktik

Der er behov for bedre kommunikation mellem skole og praktikvirksomheder for at sikre en god sammenhæng for eleverne i deres uddannelse. Ofte ved virksomhederne ikke, hvad eleverne lærer, mens de er på skolen, og skolen ved ikke, hvilke kompetencer eleven har fået i praktikken. Det konkluderer en ny rapport fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).


Læs mere og download rapporten

 

 

DM i Skills nåede 46,9 mio. mennesker

Medierne har udvist stor interesse for DM i Skills 2013. Bruttodækningen nåede op på 46,9 millioner læsere/seere/lyttere. Det er lidt mere end en fordobling i forhold til sidste års medieresultat.


Læs mere om DM i Skills

 

 

Præmie for akutjob

Der forventes at blive vedtaget en præmieringsordning for skoler, der opretter akutjobs.


Læs mere

 

 

Rapport samler seneste forskning om erhvervsuddannelserne

Ministeriet for Børn og Undervisning har samlet de seneste forskningsresultater inden for erhvervsuddannelsesområdet i en rapport.
Rapporten omhandler de resultater, som er offentliggjort i perioden september 2011 til december 2012.


Læs mere og download rapporten

 

 

DE-B har fået nyt nyhedsbrev

DE-B's nyhedsbrev har fået nyt layout.
Vi håber, I bliver glade for nyhedsbrevets nye tilgang til artikler og nyheder fra DE-B.


Læs mere

 

 

Ny kampagne om EUD

Børne- og Undervisningsministeriet har lanceret en ny kampagne for erhvervsuddannelserne på uvm.dk. Kampagnen indeholder blandt andet eksempler på elever, der har haft succes i deres erhvervsuddannelse og videre karriere.


Læs mere

 

 

 
 
 

Arrangementer

Generalforsamling 2013

DE-B afholder generalforsamling den 23. april på Hotel Nyborg Strand. Der er åbnet for  tilmelding.

Læs mere

Tilmelding

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev