Del

Akutjob

 

De selvejende uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er omfattet af indsatsen for at skabe akutjob. I den forbindelse vil ministeriet oprette en præmieringsordning, så de selvejende uddannelsesinstitutioner kan hæve en præmie på 25.000 kroner efter seks måneders ansættelse af en ansøger inden for målgruppen.

Jobpræmieordningen bliver en ”først til mølle-ordning” for alle de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af ordningen. Det indebærer, at der udbetales jobpræmie indtil kvoten på 327 akutjob er opfyldt for alle selvejende uddannelsesinstitutioner under ét.

Indførelse af jobpræmieordningen forudsætter vedtagelse af ændringsforslaget til finansloven for 2013.

Læs mere

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K