Del

Ny formand for REU

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har udpeget Lars Mahler som ny formand for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Mahler er udpeget på grund af sin ”betydelige viden om og indsigt i uddannelsessystemet i almindelighed og i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser i særdeleshed”, skriver Ministeriet i deres pressemeddelese.
Lars Mahler har gennem 20 år været direktør for Tech College Aalborg. Derudover har han gennem syv år været formand for Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler.


  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K