Del

Rapport

Ministeriet for Børn og Undervisning har samlet den nyeste viden om fastholdelse, frafald, overgange og uddannelsers udvikling og opbygning i erhvervsuddannelserne. Hvad kan erhvervsuddannelserne gøre for at tiltrække en mere differentieret elevgruppe? Betyder social arv noget for, om en elev gennemfører sin erhvervsuddannelse? Hvad er det, erhvervsuddannelserne kan, som vækker skoletrætte unge?

Det er nogle af de spørgsmål, ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2011-12” (pdf) giver bud på.

Rapporten sammenfatter de forskningsresultater, som er offentliggjort i perioden september 2011 til december 2012, og giver dermed et overblik over den samlede, aktuelle viden om erhvervsuddannelserne.

Læs mere

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K