Del

DE-B's indsatsområder 2013

DE-B's bestyrelse afholdt bestyrelsesseminar i januar. Et af dagsordenpunkterne var fastsættelse af DE-B's indsatsområder 2013.

- Det er altid en udfordring at begrænse sig. Der er jo nok af udfordringer at tage fat på, sagde Ib Haahr, formand for bestyrelsen, efter mødet.

Overordnet arbejder DE-B  for, at sikre, at de erhvervsrettede uddannelser nu og i fremtiden er så attraktive, at de kan tiltrække endnu flere unge og voksne. Det skal blandt andet ske ved kvalitetsudvikling af uddannelserne og fortsat sikring af produktiviteten ude på skolerne. Ligesom der  skal arbejdes med erhvervsudddannelsernes image og professionalisering af arbejdet i bestyrelserne på skolerne.

DE-B arbejder nu med en handlingsplan, der skal ligge til grund for arbejdet med indsatsområderne i 2013.

 

Indsatsområderne bliver i år:

1. Produktivitet, effektivitet og kvalitet

2. Erhvervsuddannelsernes Image

3. Professionalisering af bestyrelsesarbejet

4. Sikring af partsstyret

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K