Del

EUC Nordvest vil have 10 elever i egen organisation

Siden foråret 2013 har erhvervsskolen EUC Nordvest haft en klar strategisk målsætning om at have 10 elever ansat. Tidligere har skolen sædvanligvis haft tre-fire elever ad gangen, men nu ønsker ledelsen, at skolen mere bevidst går foran som det gode eksempel, når det drejer sig om at oprette elevpladser.

- Det kan virke klangløst på mig, hvis vi presser andre til at tage elever eller tage flere elever, hvis vi ikke selv ansætter så mange, siger direktør Hans Chr. Jeppesen.

EUC Nordvest, der har adresse i Thisted, Nykøbing, Fjerritslev og Thyborøn, har omkring 300 medarbejdere. Og med en klar målsætning om altid at have 10 elever i organisationen, så føler direktør Hans Chr. Jeppesen, at han har mere pondus, når han fx vil opfordre Thisted Kommune, der har cirka 5000 ansatte, til at ansætte mere end de omkring 24 elever, som den har i dag.

Strategien om 10 elever i egen organisation blev formuleret i forlængelse af, at der blev en ledig stilling i skolens it-afdeling.

- Vi stillede os selv spørgemålet, om vi skulle ansætte en faglært eller tage en elev. Det gav anledning til, at vi kom til at tænke over, om vi kunne gøre tingene anderledes, fortæller Hans Chr. Jeppesen.

Skolens mål er nu at have to elever i it-afdelingen, tre ernæringsassistentelever, en ejendomsservicetekniker i pedelgruppen, en økonomielev i skolens budget- og finansafdeling, to administrationselever i studieadministrationen og en smedelærling i værkstedsassistentafdelingen.

- Det er også en fin forretning for skolen at erstatte nogle af de faglærte medarbejdere med elever, når der er en naturlig afgang. Og der er faktisk en god opbakning til vores strategi blandt medarbejderne, for hvis vi ikke kan gå foran som det gode eksempel, hvem pokker kan så, spørger Hans Chr. Jeppesen retorisk og opfordrer alle skoler til at tænke kreativt, sætte sig en målsætning og ansætte flere elever.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K