Del

A-kassernes oplysningspligt om udbetalt VEU-godtgørelse

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sendte i marts en meddelelse til A-kasserne om oplysningspligt vedr. udbetalt VEU-godtgørelse og en tilsvarende vejledning til skolerne. Meddelelsen til A-kasserne præciserer oplysningspligten til skolerne ved en tilsynssag, som omhandler erstatning af udbetalt VEU-godtgørelse.
Vejledningen til skolerne om indhentning af oplysninger fra A-kasserne angiver praktisk vejledning om henvendelse til A-kasserne vedr. oplysninger om den udbetalte VEU-godtgørelse.

Sekretariatet noterer, at der nu er rettet op på en brist vedrørende A-kassernes oplysningspligt, da der har været tilfælde, hvor A-kasser har afslået, at oplyse om den udbetalte VEU-godtgørelse. Ligeledes er en række tilsynssager afgjort med et skøn over den udbetalte VEU-godtgørelse og tilskud til befordring p.g. af den manglende eksakte viden om beløbets størrelse.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K