Del

Dialogmøder om AMU

Lederforeningerne for AMU-udbyderne holder i samarbejde med Kontor for Erhvervsrettet Voksen-uddannelse og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen en række dialogmøder om AMU. Fokus er på de nye vejledninger: Vejledning til uddannelsesinstitutioner om udbud, tilrettelæggelse og gennemførsel, Vejledning om dokumentation af regeloverholdelse og Vejledning om dokumentation i forbindelse med tilsyn – samt den nye AMU-lov, som ventes vedtaget primo maj.

Møderne afholdes tre steder i landet:

  • 27. maj 2013 kl. 09.30 – 12.00  København, Københavns Tekniske Skole, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby
  • 3. juni  2013 kl. 09.30 – 12.00   Fredericia, EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000, Fredericia
  • 3. juni  2013 kl. 14.00 – 16.30  Hadsten, Den jydske Håndværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

Sekretariatet har sendt invitation og information om tilmelding til skolerne.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K