Del

Nye muligheder for at blive medlem af fordelinsudvalgene

Ministeriet for Børn og Undervisning har efter forslag fra Danske Erhvervsskoler ændre reglerne for sammensætningen af de lokale gymnasiefordelingsudvalg.

Fordelingsudvalgene har til opgave at fordele eleverne blandt gymnasier, når der er flere ansøgere til et gymnasium end gymnasiet har plads til. Fordelingsudvalgene har også til opgave at fordele overskydende elever til erhvervsskolerne, når disse har ønsket hhx eller htx som deres efterfølgende prioritet.

Reglerne, om at der gennemsnitligt højst må være 28 elever i en klasse, har gjort behovet for, at de almene gymnasier og erhvervsskolerne samarbejder om elevfordelingen særligt aktuelt. Danske erhvervsskoler har derfor i et høringssvar til MBU forslået at reglerne om fordelingsudvalgene blev ændret, så der blev bedre mulighed for at en erhvervsskole kan blive medlem af forretningsudvalget. I forlængelse af de nye regler har Danske Erhvervsskoler sendt dette brev til regionerne, der er ansvarlige for fordelingsudvalgenes arbejde.”

 

Læs også brevet Danske Erhvervsskoler har sendt til Danske Regioner

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K