Del

OK13

Til orientering er vedhæftet link til Folketingets behandling af lovforslag L 215 – lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler…. – hvor forslagets behandling i FT kan læses:

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L215/index.htm

og link til det endelige vedtagne forslag:

http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L215/som_vedtaget.htm#dok

Ligeledes er vedhæftet to fakta ark, om henholdsvis lovforslagets indhold og om nye arbejdstidsregler for lærerne, som er blevet tilsendt fra Moderniseringsstyrelsen.

Link til vejledningen i forbindelse med ophør af lockouten: http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/OK13/Vejledning%20om%20oph%C3%B8r%20af%20lockout%20mv_endelig.ashx

Pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet:

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2013/04/Regeringen%20stopper%20laererlockout%20med%20lovindgreb.aspx

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K