Del

Direktørmøde

Efterårets direktørmøde står for døren.
Det afholdes fra tirsdag d. 8. oktober kl. 11.30 til onsdag d. 9. oktober kl. 12.00.

Direktørmødet finder igen sted på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV.

Programmet er ligger her.
Vi mangler stadig at få bekræftet et par eksterne oplægsholdere.

 

I år har bestyrelsen besluttet, at der skal være fire målsætninger for direktørmødet:

·         at vidensdele med direktørkredsen i forbindelse med de aktuelle politiske forhandlinger

·         at engagere og dedikere direktørkredsen til den brandingproces, der skal igangsættes på de forskellige uddannelsesområder

·         at få direktørernes input til foreningens strategi i forhold til de politiske initiativer på voksenområdet

·         at bidrage til at skabe nye relationer på tværs af direktørkredsen og introducere nye direktører.

 

Prisen for direktørmødet er 1700 kr. uden overnatning og 2500 kr. med overnatning.

 

Tilmelding skal rettes til Merete Lyngaa på mly@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk. Tilmeldingsfristen er fredag den 20. september. Afbud efter denne dato faktureres med det fulde beløb.

 

Vel mødt.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K