Del

Praktikpladsaftaler

Fra 2011 til 2012 er antallet af ordinære uddannelsesaftaler steget med 6 %, hvor antallet af de korte uddannelsesaftaler er steget med 24 %.

En undersøgelse fra Danske Erhvervsskoler viser, at stigningen i antallet af de fleksible uddannelsesaftaler ikke skyldes, at flere virksomheder bliver fristet til de kortere uddannelsesaftaler, men derimod, at de er et nødvendigt supplement til de ordinære uddannelsesaftaler.

De fleksible uddannelsesaftaler åbner døre til nye praktikvirksomheder, de er en god mulighed for skolepraktikelever og de fastholder praktikpladser på et marked, hvor flere virksomheder har svært ved at se tre - fire år frem i ordrebogen.

DE har i juni 2013 gennemført en rundspørge blandt de praktikpladsansvarlige på erhvervsskolerne. I analysen indgår der svar fra 50 praktikpladsansvarlige fra 45 erhvervsskoler. De 45 skoler repræsenterer det tekniske- og merkantile område fra store og små erhvervsskoler i hele Danmark. De fleksible uddannelsesaftaler er i denne undersøgelse en samlebetegnelse for korte-, del, rest- og kombinationsaftaler.

Læs hele undersøgelsen her

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K