Del

AMU regelsanering

AMU regelsanering

VEU-rådet har iværksat en regelsaneringsproces af AMU i efteråret og der er nedsat et udvidet forretningsudvalg, som Frank Tonsberg er udpeget til, regelsaneringsgruppen. 

Regelsaneringsgruppen har holdt sit første møde den 12. august, hvor proces- og tidsplan blev fastlagt.  Alle parters bidrag skal afleveres den 27. august. VEU-udvalget har sammen med ressourcepersoner udarbejdet problemkatalog med tilhørende løsningsforlag. DE-L’s forslag til regelsaneringsarbejdet, som er fremsendt, kan læses på hjemmesiden: DE-L regelsanering til VEU-rådet.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K