Del

Workshop om AMU audit

DE-L afholder en workshop den 26. september, hvor formålet er at drøfte et fælles grundlag, som kan danne afsæt for udarbejdelse af en ”Vejledning om arbejdet med AMU audit”. Til workshoppen er inviteret to AMU-ansvarlige fra hvert VEU-center. Du kan læse mere om AMU audit her.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K