Del

Erhvervsskolernes dilemma

Erhvervsskolerne skal levere uddannelser i verdensklasse. Samtidigt skal de rumme en gruppe af unge, der har meget svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er dilemmaet, lærerne arbejder under. Hvordan ser det ud i fremtiden? Det talte lektor Peter Koudahl om ved DE-L’s temadag. 

Reformer, globaliseringsmål og ungepakker har alt sammen ført til sådan som hverdagen ser ud for lærerne på erhvervsskolerne.

Set med lærernes briller er elevgruppen bliver mere differentieret, lærerne har flere socialpædagogiske opgaver, økonomien strammer, og så foregår der en ikke uvæsentlig sortering af elever, fordi der mangler praktikpladser. Det viser en undersøgelse, som lektor Peter Koudahl har foretaget, og som han tog udgangspunkt i, da han talte ved temadagen om arbejdstidsplanlægning.

Fremtidens pejlemærker

De nye rammer for arbejdstidsplanlægning giver anledning til, at man ude på skolerne gør sig nogle overvejelser omkring lærernes fremtidige arbejdsfunktioner og kvalifikationer, påpegede Peter Koudahl.

Man kan forvente, at erhvervsskolerne også i fremtiden vil spille en vigtig rolle i forhold til 95 procent målsætningen. Den stigende søgning mod de gymnasiale uddannelser vil fortsætte, og de elever, der vælger eud bliver ældre, mener Peter Koudahl.

- Der er også en risiko for, at erhvervsskolernes omdømme forringes yderligere på grund af elevmaterialet, påpegede Koudahl og forklarede det blandt andet med, at krisen medfører jobmangel og flere unge, der bliver tvunget ind på en uddannelse.

Lærernes kvalifikationer

Set i lyset af det fremtidsbillede og de formentlig nye måder at strukturere arbejdstiden, så mener Peter Koudahl, at man ude på skolerne bør overveje en række ting.

Hvad skal lærernes fremtidige arbejdsfunktioner være? Er de tilstrækkeligt kvalificerede – og hvis ikke – hvordan bliver de det? Skal der være forskellige typer lærere, og skal der være flere forskellige faggrupper – fx også psykologer og socialrådgivere? 

Og til sidst fremhævede Peter Koudahl endnu et dilemma i forhold til arbejdstidsplanlægning:

- Jo mere kontrol og jo flere evalueringer – jo mere rigidt et system. Men jo mere man sætter fri, jo mere mistillid og tanker om, hvorvidt man gør sit arbejde godt nok.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K