Del

Fra lønarbejder til vidensmedarbejder

Det var et opgør med timetælleriet, da Aarhus Maskinmesterskole i 2004 gik fra faste arbejdstidsaftaler til en fleksibel organisering af medarbejdernes arbejde. Rektor Anders Hanberg Sørensen fortalte på DE-L’s temadag om den svære overgang, men også om alle fordelene ved individuelle aftaler.

- Vi besluttede os for at fokusere på uddannelse og udvikling af uddannelse i stedet for at bruge tiden på at tælle, fortæller Anders Hanberg Sørensen, der er rektor på Aarhus Maskinmesterskole.

Aarhus Maskinmesterskole uddanner maskinmestre. I 2004 blev de centrale arbejdstidsaftaler ophævet på de maritime videregående uddannelser, og det benyttede skolen som et afsæt til at indføre en fleksibel og individuel organisering af medarbejdernes arbejdstid.

Samarbejde med TR

Forandringen blev iværksat med en møderække mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne.

- Vi drøftede de 95 procent, vi var enige om, og så måtte resten komme af sig selv, fortæller Anders Hanberg Sørensen.

Konklusionen blev, at overtid blev afskaffet og konverteret til en permanent lønforhøjelse. Det var slut med at tælle timer, og i stedet blev der nedsat et aktivitetsudvalg, der forud for hvert semester fordeler skolens forskellige opgaver og aktiviteter, så hver medarbejder har 37 timer eller mindre – så der også er plads til uforudsete aktiviteter eller andre udviklingsaktiviteter.

- Nu er den enkelte medarbejder ansvarlig for sine 37 timer i gennemsnit. De vurderer selv, om de har en for høj arbejdsbelastning, eller om de har tid i overskud. Mine medarbejdere er vidensmedarbejdere og ikke lønarbejdere. Hvem gider at stemple ind og stemple ud, når man har taget en uddannelse, lyder det fra Anders Hanberg Sørensen.

Individuelle hensyn

Den fleksible organisering af arbejdstiden betyder, at der ressourcer til at tilgodese, om en underviser fx har parallelle undervisningsforløb, og derfor ikke har behov for så meget forberedelsestid. Om underviseren er ny, eller fx af private årsager har brug ekstra tid.

- Vi kræver ikke 37 timers tilstedeværelse. En af kvaliteterne ved at være underviser er nemlig også, at det er et fleksibelt arbejde.

Tillid, tillid, tillid

Den største udfordring ved den fleksible planlægning var, ifølge Anders Hanberg Sørensen, overgangen fra det gamle til det nye system.

- Lige nu står det som et skræmmebillede for alle jeres undervisere, at nu skal de udpines, siger Anders Hanberg Sørensen, der selv gjorde meget ud af at skabe tillid og overbevise om, at det nye var bedre end det gamle system.

- Udfordringen var at få skabt en tillid til, at man arbejder 37 timer om ugen i gennemsnit – hverken mere eller mindre, lyder det fra rektoren.

I 2004 havde Aarhus Maskinmesterskole 163 elever og 23 medarbejdere. I dag har skolen 800 elever og 91 medarbejdere.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K