Del

VEU: Forslag om lov til arbejdsmarkedsuddannelser

Forslag om lov til arbejdsmarkedsuddannelser har været til høring og DE-L har i høringssvaret bemærket:

  • Bifalder lovforslagets mulighed for forsøgsvirksomhed og intentionerne om større gennemsigtighed
  • Lovforslagets bemærkninger om udbuddet er så brede, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt med en vurdering af konsekvenserne
  • DE-L kan ikke anbefale lovforslagets bemærkninger om tilbagekaldelse af udbudsret alene ske på grundlag af mistanke ”forhold som sandsynliggør en risiko for overtrædelse” af regelgrundlaget
  • DE-L anbefaler repræsentation af flere leder- og bestyrelsesforeninger i VEU-rådet

 

Lovforslaget og høringssvaret kan læses her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K