Del

VEU: Ny institutionsvejledning

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser.
Ministeriet har netop udsendt den nye AMU vejledning, som erstatter vejledningen af 10.marts 2010. Vejledningen imødekommer ønsker fra DE-L på en række punkter:

  • En samlet vejledning og introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne
  • Klar oversigt, introduktion og link til de vigtigste love og bekendtgørelser og indarbejdelse af hyrdebreve samt forarbejde til lovgivningen

Resultatet er blevet et ganske omfattende værk. DE-L havde vejledningen til høring og i høringssvaret anbefalede vi især en mere brugerdefineret redigering end det endelige resultat. Vejledningens tekst om den skærpede ansvarsnorm er ikke ændret, her anbefalede DE-L, at skærpelsen kun anvendes med varsomhed og ikke beskrives som en generelt gældende norm.

ed anvendelsen af vejledningen skal brugerne være opmærksom på præcisering af vejledningsaspektet. Det er tydeligst formuleret øverst på side 19, hvor der står: ”Det skal understeges, at vejledningen kun er en uddybende forklaring af regelgrundlaget, der er fastsat i love og bekendtgørelser. I tilsynssager vil der altid tages udgangspunkt i regelgrundlaget”. Vejledningen kan således ikke indeholde opstramninger eller ændringer i forhold til det gældende regelgrundlag.

Sekretariatet har rettet henvendelse til ministeriet om vejledningens anvisninger vedr. ventelister, da VEU-portalen ikke giver mulighed for oprettelse af ventelister. Ministeriet svarer, at det er der taget højde for i formuleringen ”For ansøgere, som institutionen er bekendt med forgæves har ansøgt om optagelse på et hold”.

Om uklarhed vedrørende Vis Kvalitet, hvorvidt alle kursister skal udfylde VisKvalitet eller det er et tilbud til kursisterne, svarer ministeriet ”VisKvalitet skal anvendes”. Ministeriet uddybende svar på disse spørgsmål kan læses på vores hjemmeside.

Sekretariatet hører gerne fra skolernes medarbejdere, hvis der er forhold i vejledningen, som bør tages med i en samlet henvendelse til ministeriet. Skriv til mpo@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk

Ministeriet inviterer også til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, der er behov for at tage med i forbindelse med den ny AMU-bekendtgørelse, som forventes i løbet af foråret.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K