Del

Er erhvervsskolerne klar til akutindsatsen?

Regeringen har som bekendt sat en indsats i gang for at hjælpe de ledige, der nu mister deres dagpengeret.

I første omgang handlede det om akutjob, og efterfølgende er der sat penge af til, at disse ledige kan få et særligt tilbud om uddannelse på en særlig uddannelsesydelse i op til et halvt år. Det kan forhåbentlig styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet, når der kommer gang i væksten.

Danske Erhvervsskoler har naturligvis en forventning om, at erhvervsskolernes voksen- og efteruddannelseskurser vil spille en central rolle i uddannelsesindsatsen. Så i starten af januar spurgte vi skolerne, om de oplevede, at de havde det nødvendige grundlag for at påtage sig akut-opgaven.

Selv om det var meget nyt, svarede 33 af de 34 skoler, der svarede, at de var parate og flere steder havde man allerede ledige i målgruppen i gang med uddannelse.

Skolerne blev også spurgt om deres dialog med jobcentrene, og her havde næsten alle skoler kontaktet jobcentret for at fortælle om deres uddannelsesmuligheder, mens omkring halvdelen havde fået henvendelser fra jobcentret. En del skoler havde også allerede udformet særlige akutuddannelsespakker, som er målrettede forløb, der passer til målgruppen og den afsatte periode.

Danske Erhvervsskoler vil meget snart gentage rundspørgen blandt skolernes VEU-chefer, hvor vi forventer, at flere er i gang og har gjort sig nogle erfaringer f.eks. omkring særlige aktiviteter, som andre skoler kan have glæde af. Her vil vi lægge vægt på både at få et overblik over, hvor mange ledige, der er i gang med uddannelse og samtidig bede skolerne fortælle de gode historier om ledige, der får en tiltrængt og brugbar hjælp på vej mod job.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K