Del

Elevers Forsikringsforhold

Danske Erhvervsskoler har fået flere henvendelser fra skoler omkring hvordan eleverne hensigtsmæssigt kan informeres om forsikringsforholdene på skolen.

Efter en dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning er der enighed om at nedenstående tekst dækker de væsentligste forhold.

Forsikring af elever på erhvervsskoler:

Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K