Del

Foretræde for børne- og undervisningsudvalget

Før jul havde hele børne- og undervisningsudvalget fået tilsendt foreningens folkeskoleudspil, samt udspillene vedrørende de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser. 

Foretræde fungerede således, at DE-L kom med et kort oplæg, hvorefter udvalget kunne stille uddybende spørgsmål, som blev besvaret. Hele seancen varede 15 minutter. Der var en god stemning på mødet og en meget relevant interesse. Der var et stort ønske om at få uddybet DE-L’s forslag om EUX og basisår på de tekniske erhvervsuddannelser. Desuden var der en god drøftelse af Venstres forslag om øget brug af folkeskolens afgangseksamen som adgangsgivende til erhvervsuddannelserne, som Karen Ellemann havde præsenteret samme dag.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K